changing places 2004-2013

changing places
2004-2013

„Changing Places” to długofalowy projekt, na który składa się kilka niezależnych realizacji. Ze względu na rozpiętość czasową, każda z prac przedstawia nieco inne spojrzenie i podejście. Tym, co łączy je wszystkie jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie tożsamości, przynależności, a także znaczenie „własnego miejsca” (domu, mieszkania, ojczyzny) jako przestrzeni życiowej człowieka.

MIEJSCE 2013
londyn web 1a

SPOTKANIE 2

Stary kontynent web1a