memorymorph  2017

memorymorph
2017

 

W latach 1881-1939 w miejscu obecnej Galerii Bielskiej BWA stała synagoga, zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Dzięki staraniom członków Związku Polskich Artystów Plastyków, wybudowano w tym miejscu Pawilon Wystawowy ZPAP, przebudowany później na obecny gmach galerii.

W pracy Memorymorph wykorzystano technikę morfingu, służącą do stworzenia płynnej zmiany w czasie jednego kształtu drugi. Technika ta została tu jednak celowo wykorzystana w oparciu o błędne dane. Przekształceniu zostały poddane dwa całkowicie odrębne i nieprzystające do siebie wizualnie modele 3D: budynek Galerii BWA w Bielsku-Białej oraz synagoga w węgierskim Szombathely, której projekt architektoniczny był pierwowzorem dla bliźniaczego domu modlitwy żydowskiej w Bielsku. Taki zabieg sprawił, że program graficzny nie był w stanie poprawie zinterpretować danych i prawidłowo wykonać operacji morfowania. W wyniku takiego procesu, budynek galerii uległ deformacji, a nie płynnemu przejściu z jednego kształtu w drugi.

Tak stworzony, niedoskonały i zdeformowany model 3D został wkomponowany w grafiki używane w aplikacji Google Street View.

Praca zrealizowana we współpracy z Jackiem Złoczowskim i Grzegorzem Łuczyną.
PRACĘ MOŻNA OGLĄDAĆ NA STRONIE: memorymorph.pl
 

memoryporph