juglon  2013-2016

juglon
2013-2016

Juglon „praca w procesie”, w efekcie której ma powstać archiwum „wzajemnego cierpienia”. Zapożyczając pojęcie allelopatii tworzę metaforyczne archiwum związków… toksycznych, symbiotycznych, korzystnych bądź szkodliwych, wyniszczających i budujących. Do ich opisu wykorzystuję specyfikę świata roślin.

Pojęcie juglon, wykorzystane przeze mnie w tytule pracy, to organiczny związek chemiczny z grupy barwników chininowych występujący w liściach, korzeniach i łupinach orzechów (Juglandaceae). Związek ten jest toksyczny dla wielu innych roślin. Na przykład orzech czarny (Juglans nigra L.) wydziela tą substancję przez korzenie do gleby, powodując spowolnienie wzrostu lub nawet obumieranie innych roślin. Zjawisko takie nazywamy allelopatią (z gr. allelon=wzajemny i pathos=cierpienie). Jest to szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin. Substancje te mogą pobudzać lub hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków roślin żyjących w bliskim sąsiedztwie lub zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce.

juglon - foto 5 b

juglon - foto 2juglon - foto 3juglon - foto 4juglon - foto 5